Bridge

Als teamsport is bridge bij uitstek een geschikte activiteit voor een sociëteit. Vandaar ook de hoge opkomst van zowel leden als hun partners op de –gemengde- maandagavondcompetitie die tweewekelijks plaatsvindt tussen september en mei. Er wordt op twee niveaus gespeeld, in de A- en de B-lijn, waarbij we starre indeling vermeden is doordat per avond de bovenste twee paren uit B promoveren naar A en de onderste twee uit A degraderen naar B. bridgen staat dus open voor zowel ervaren als beginnende spelers en speelsters. Extra feestelijk zijn de drie grote drives: de openingsdrive in september, de Kerstdrive, en de slotdrive in mei waarmee het seizoen wordt gesloten.

Bel Cees Floor, 033 4942409 voor contact met de bridgeclub.