Binnen de sociëteit zijn er verschillende subverenigingen actief. Deze subverenigingen richen zich op een specifieke activiteit en vormen een belangrijke schakel tussen de leden en de sociëteit. In een kleiner gezelschap kom je bij elkaar rond een gezamenlijke activiteit. Er zijn subverenigingen die wekelijks, 2-wekelijks of maandelijks bij elkaar komen, afhankelijk van het type activiteit. Binnen Sociëteit Amicitia zijn de volgende subverenigingen actief: