Klaverjasclub Klaver 4

Binnen de sociëteit wordt er actief geklaverjast door een enthousiaste groep kaarters. Deze activiteit wordt gefaciliteerd door de subvereniging Klaver 4.

Klaver 4