Laat de ballen maar rollen!

Voor de gezelligste biljartzaal in Amersfoort hoeft u, eenmaal in de sociëteit, slechts één verdieping af te dalen. In het souterrain aangekomen treft u daar de alom geprezen biljartfaciliteiten van Amicitia aan. Wij beschikken over vier wedstrijdbiljarts, maar er wordt zeker ook recreatief gespeeld. Van de biljartafdeling van Amicitia zijn daar iedere maandag- en donderdagmiddag leden aanwezig die hun spelniveau naar een hoger niveau willen tillen. Dus loopt u dan gerust even binnen. Er kan natuurlijk op alle dagen waarop de sociëteit geopend is gebiljart worden. Voor degenen die niet over materiaal beschikken, geen probleem, u kunt zo een gastenkeu uit het rek nemen.

Er woedde ooit een verbale Engels-Franse oorlog over de oorsprong van het biljarten. Komt de term uit het Engels – billard? De Engelsman Bill Kew zou voor het eerst de bal met zijn ‘yard’ (ofwel ellestok) hebben gespeeld. Of gaan we ervan uit dat ‘billard’ een samenvoeging is van de Franse woorden ‘bille’ (bal) en ‘art’ (kunst), dus ‘de kunst van het balspel’. Dit laatste lijkt het meest aannemelijk. Denk aan de vele Franse termen die de wedstrijdsport kent: touché, entrée, dedans, acquit, carambole, rencontre, série américaine, piqué, massé en de roemruchte biljardé. Maar laat u zich hierdoor niet afschrikken, we spreken gewoon Nederlands in het souterrain (sorry!).

Biljarten, ooit een elitesport, nu een aloude sociëteitssport.De meeste bij CNS (Contactraad Nederlandse Sociëteiten) aangesloten sociëteiten hebben een biljartafdeling. Onderling – dus intersociëtair – wordt jaarlijks een CNS-competitie afgewerkt. Uiteraard is er ook een interne competitie onder de Amicitianen. Voor alle competities geldt dat er in drie spelsoorten wordt gespeeld: libre, bandstoten en driebanden. Gezelligheid en de onderlinge, terugkerende, contacten worden door velen zeer gewaardeerd.