Schaken bij Amicitia

Op de woensdagochtend 10 uur komt een groepje schakers bijeen op de sociëteit om deze edele denksport te beoefenen. Het is een informele club, bestaande uit een gemoedelijke en sociale groep mensen, die niet alleen komt om te schaken, doch ook actuele gebeurtenissen en problemen met elkaar bespreekt in het begin van de samenkomst. Goede koffie is daarbij onmisbaar. 

De spelers hebben zeer gevarieerde achtergrond qua opleiding en het werkzame leven. Het speelniveau is van hoog tot middelmatig, doch ook beginners worden heel graag verwelkomd. De beste spelers zijn gaarne bereid hun kennis van de fijne kneepjes van het spel te delen met de minder ervarenen. Verwacht wordt dat men wel regelmatig komt, en in een rooster van de 4 à 6 komende weken zijn verwachte presentie aangeeft. 

Naast de bijeenkomsten op woensdagochtend, kunnen ook, bij voldoende belangstelling, competities georganiseerd worden, zowel binnen Sociëteit Amicitia als tegen andere sociëteiten zoals die in Baarn, Utrecht, Hilversum, en Apeldoorn. Daaraan kunnen alle leden (die niet in de gelegenheid zijn om woensdagochtend te komen schaken) van de sociëteit meedoen.Schaken