Lidmaatschap: open, maar niet zonder meer

Lidmaatschap van Amicitia staat open voor heren vanaf achttien jaar. Indien u belangstelling heeft voor het lidmaatschap van Amicitia kunt u dat kenbaar maken via uw voordrager of bij het secretariaat. Belangstellenden maken eerst een kennismakingsperiode door. U zult gedurende deze periode de sociëteit regelmatig bezoeken, u wordt hierin begeleid door uw voordrager of door een ervaren lid. Gedurende deze periode zult u de sociëteit en haar leden leren kennen, en kennis nemen van de waarden en normen binnen onze sociëteit. Indien de kennismakingsperiode wederzijds bevalt, kunt u kandidaat-lid worden.

Leden worden geacht zich te houden aan de geschreven en ongeschreven regels van het sociëteitsleven. Vertrouwelijkheid, correcte omgangsmanieren en kleding en het vermijden van commerciële bezigheden binnen de sociëteit zijn daar voorbeelden van. U blijft kandidaat-lid gedurende het eerste jaar van uw lidmaatschap.