Lidmaatschap: open, maar niet zonder meer

Lidmaatschap van Amicitia staat open voor heren vanaf achttien jaar. Indien u belangstelling heeft voor het lidmaatschap van Amicitia kunt u dat kenbaar maken bij het secretariaat. Lidmaatschap is mogelijk als twee of meer leden die minimaal een jaar lid zijn, een kandidaat opgeven voor de ballotageprocedure. Een gesprek met de ballotagecommissie maakt daar deel van uit. Voordragers worden geacht kandidaat-leden minimaal drie maal te hebben ontvangen in de sociëteit, hem te hebben rondgeleid en te hebben verteld over de normen en waarden binnen de sociëteit.
Leden worden geacht zich te houden aan de geschreven en ongeschreven regels van het sociëteitsleven. Vertrouwelijkheid, correcte omgangsmanieren en kleding en het vermijden van commerciële bezigheden binnen de sociëteit zijn daar voorbeelden van.
Het bestuur bestaat uit vijf leden. Onder het bestuur ressorteren een aantal commissies zoals de huisvestingscommissie, commissie bedrijfsvoering en diverse andere commissies. De ballotagecommissie is een ledencommissie en is geen verantwoording aan het bestuur verschuldigd.