Op 28 februari jl. kwam een 50-tal leden naar de sociëteit om zich te laten informeren over de kansen en bedreigingen van Amersfoort aan Zee. Directeur van Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), Erik Wagener, hield een zeer boeiende presentatie over het HWBP: de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken, waarbij honderden kilometers aan dijken worden aangelegd. Erik had gelijk de volle aandacht van alle ondernemers in de zaal door te beginnen met het 5 meter zeespiegelstijging scenario. Hieruit blijkt dat onze sociëteit op een uitstekende commerciële locatie is gelegen: het water komt t/m het spoor. Een transformatie van ons pand naar een hotel of Kurhaus aan zee behoort tot de mogelijkheden!

Vervolgens werden de toehoorders meegenomen van het eemien (128-160 duizend jaar geleden) naar het ontstaan van Nederland Waterland, het waterbeheer en de toekomst.

Doordat Nederland zich in een delta bevindt is waterbeheer hier al eeuwenlang een gezamenlijke en belangrijke activiteit, waarmee Nederland tot de wereldtop wordt gerekend. Hiervoor is een structuur opgebouwd van waterschappen, dijken, gemalen etc. In de afgelopen eeuw zijn er verschillende overstromingen geweest, ook in 1916 in Amersfoort!

Naar aanleiding van de laatste overstromingen en de stijging van de temperatuur, waardoor de zeespiegel stijgt en de intensiteit van de buien toeneemt is in 2014 het HWBP geïnitieerd: een uniek samenwerkingsverband tussen alle betrokken partijen. Het HWBP bestaat uit 21 waterschappen en Rijkswaterstaat die projecten uitvoeren. Het HWBP behelst een enorm onderzoeks-, innovatie- en investeringsprogramma, waarbij talrijke voorbeelden werden aangehaald door Erik. Doel is dat in 2050 overal in Nederland de kans om te overlijden door een overstroming weer kleiner wordt dat 1:100.000.

Een enorme inspanning en een bijzondere avond!